1
Marta Trapszo-Myga prowadzi wyspecjalizowany gabinet neurologiczny w Legnicy. Oferuje te? us?ugi medycyny estetycznej z zastosowaniem botoksu. Pacjenci mog? liczy? na porad? lekarsk? w przypadku takich dolegliwo?ci, jak b?le g?owy, guzy m?zgu, choroby nerw?w obwodowych, czy choroba Parkinsona. Wykonywane s? te? nowoczesne zabiegi iniekcyjne, kolagenowe oraz kwasem hialuronowym staw?w.

Comments

Who Upvoted this Story

Who We Are?

We are social bookmarking Website, We Will play a very important role in improving search engine ranking of your website or Blog.

Latest Comments